Struktura organizacyjna Rady

Przewodniczący:
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Wiesław Bielawski

Zastępca przewodniczącego:
Dyrektor Artystyczna Alternativa, Wiceprezes Fundacji Wyspa Progress Aneta Szyłak

Reklamy