Rada Interesariuszy Młodego Miasta

Rada Interesariuszy Młodego Miasta powstała w czerwcu 2011 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, po długotrwałym procesie negocjacyjnym podjętym w wyniku dyskusji o kulturowej roli terenów stoczniowych na posiedzeniu Rady Kultury Gdańskiej w roku 2009.

W spotkaniach rady uczestniczą regularnie przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność na tym terenie, z udziałem przedstawicieli strony społecznej (organizacje pozarządowe, organizacje mieszkańców terenu) oraz przedstawicieli służb i spółek miejskich przedmiotowych dla zagadnień, jakimi zajmuje się Rada. W zależności od tematu posiedzenia zapraszani są specjalisci konsultujacy poszczególne zagadnienia

Posiedzenia Rady są otwarte dla osób zainteresowanych.

Reklamy