Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Teren Młodego Miasta leż w granicach trzech planów zagospodarowania przestrzennego.

MPZP

Plan 1128

1128

 

MPZP_1129

1129

Plan 1179 jest w toku sporządzania

Reklamy