Granice

Młode Miasto jako jednostka historyczna nie ma zdefiniowanych granic. Z historycznego punktu widzenia jego obszar można podzielić na Stocznię Cesarską (wschodnią), Kolonię Robotniczą (południowo-zachodnią) i Stocznię Schichaua (zachodnią).

Odnosząc się do aktualnego podziału administracyjnego, zajmuje południowo-zachodnią i południową część dzielnicy Młyniska.

Kierując się podziałem morfogenetycznym obejmuje okręg Port, jednostkę Składy.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najbliższe kształtowi Młodego Miasta jest Nowe Miasto obejmujące obszar 64,29 ha, ograniczony:

  • od północy i północnego-wschodu rzeką Martwą Wisłą,
  • od południowego wschodu działką 214/1 i ulicą Rybaki Górne,
  • od południa ulicą Wałową,
  • od południowego zachodu ulicą Jana z Kolna wraz z węzłem z ulicą Wały
    Piastowskie, ulicą Gdyńskich Kosynierów, terenami kolejowymi oraz węzłem
    komunikacyjnym Brama Oliwska, jak na rysunku planu.

granice

Reklamy