Konkursy

Konkurs na Drogę do Wolności

Konkurs na opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej dla miejskiej promenady „Droga do Wolności” został ogłoszony w maju tego roku. Przedmiotem dwuetapowego konkursu było opracowanie studialnej koncepcji architektonicznej projektu zagospodarowania i urządzenia miejskiej promenady od ul. Jana z Kolna do Martwej Wisły oraz uszczegółowionej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej dla miejskiej promenady tj. od ul. Jana z Kolna do ul. Nowej Wałowej wraz ze skrzyżowaniem. W odpowiedzi do Urzędu Miejskiego wpłynęło 71 wniosków, w tym 3 z zagranicy – USA, Wlk. Brytanii i Hiszpanii. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej do złożenia opracowań studialnych w Etapie I konkursu zaproszono 64 uczestników. Ostatecznie złożono 19 opracowań studialnych, spośród których do Etapu II zakwalifikowanych zostało przez Sąd Konkursowy 5 opracowań studialnych, wśród nich koncepcja (6.87 MB) zwycięskiej pracowni Grupa 5 Architekci z Warszawy. 

Jury spodobała się także propozycja połączenia elementów tzw. małej architektury w wielofunkcyjną wstęgą z cortenu – materiału zastosowanego w architekturze ECS, która pozwala na zachowanie spójności różnorodnych funkcji i aktywności (stojaki na rowery, ekspozycje, posadzki i ławki). Zabieg ten pokreśli rangę budynku widocznego w tej przestrzeni, niosącego wyraz „Solidarność” w swojej nazwie. – Wytworzona przestrzeń ma szansę stać się bliska człowiekowi i pozwoli każdemu na osobistą identyfikację z symbolicznym pojęciem wolności dzięki architekturze i przestrzeni – podkreślają członkowie sądu konkursowego.Zwycięska praca wyróżnia się nowatorstwem i oryginalnością koncepcji interpretacji pojęcia „wolność” i jego przestrzennej ilustracji. Nadaje przestrzeni wyjątkową tożsamość w skali miejsc publicznych polskich miast. Tworzywem przenoszącym metaforę wolności jest sad jabłoni wypełniający przestrzeń promenady łączącej Plac Solidarności z obecnym tam Pomnikiem Poległych Stoczniowców, zabytkowa bramą, budynkiem Sali BHP i wznoszonym obecnie Europejskim Centrum Solidarności. Sad ze swoim poetyckim nastrojem jest silnym podkreśleniem duchowego aspektu solidarnościowej rewolucji, neutralnym tłem dla autentycznych zabytków posiadających ogromny ładunek emocjonalny. W swoim najbardziej podstawowym przesłaniu oznacza radość, optymizm, stwarza swobodną przestrzeń dla spontanicznej integracji ludzi, którzy będą mogli tu przychodzić tak w celach poznawczych, jak i rekreacyjnych. Pozwoli to przybliżyć historię młodym pokoleniom w sposób nowatorski i współczesny – brzmi uzasadnienie wyboru sądu konkursowego.

Z autorami zwycięskiej pracy zawarta zostanie umowa na opracowanie dokumentacji realizacyjnej. A realizacja  pierwszego odcinka Drogi do Wolności, tj. od ul. Jana z Kolna do ul. Nowej Wałowej wraz ze skrzyżowaniem, planowana jest na lata 2015-2016.

Prace konkursowe oceniał sąd konkursowy w składzie: Wiesław Bielawski – architekt, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki przestrzennej, Andrzej Duch – architekt, Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdańsku, prof. Andrzej Pniewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Andrzej Pągowski – artysta grafik,Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, dr Jacek Friedrich – historyk sztuki, Dariusz Chmielewski – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr Magdalena Staniszkis – architekt (sędzia konkursowy SARP), prof. Ewa Kuryłowicz – architekt (sędzia konkursowy SARP), Ryszard Jurkowski – architekt (sędzia konkursowy SARP).

Jury przyznało także dwa wyróżnienia honorowe, otrzymali je:

Do drugiego etapu zakwalifikowali się także:

Anna Dobrowolska
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Reklamy