Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku

W marcu 2015 roku Urząd Miejski w Gdańsku  zlecił  wykonanie  opracowania ptStudium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku. Opracowanie  studium powierzono specjalistom z Polskiego Komitetu Narodowego Ochrony Zabytków ICOMOS. Jeszcze do końca czerwca opracowanie będzie analizowane przez Miasto i po uwzględnieniu przez wykonawcę zgłoszonych uwag, zostanie przedstawione Radzie Interesariuszy Młodego Miasta.

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy, które zostanie zorganizowane jeszcze w lipcu, w całości będzie poświęcone omówieniu wniosków zawartych w przygotowanym Studium.

Reklamy