Wniosek Prezydenta Miasta Gdańska do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Prezydent Miasta Gdańska przesłał do WKZ wniosek o wszczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków województwa pomorskiego części terenów postoczniowych oraz znajdujących się na nich wartościowych obiektów. Gazeta Wyborcza informuje również o wstrzymaniu decyzji administracyjnych dotyczących wydania pozwoleń na wyburznie hal 64B i 132B. Treść wniosku

Reklamy