Petycja do Prezydenta Rzeczypospolitej

Osiemnastego grudnia 2014 Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos, Zbigniew Bujak, Basil Kerski, Anda Rottenberg, Prof. Waldemar Baraniewski wystosowali petycję o nadanie historycznym terenom Stoczni Gdańskiej statusu Pomnika Historii.

Strona na której można podpisać petycję.

Reklamy