Muzeum Sztuki Współczesnej na Młodym Mieście

Na terenach po Stoczni Gdańskiej jest już pierwszy budynek dla planowanego Muzeum Sztuki Współczesnej. Wkrótce będą cztery kolejne. Pełnomocnikiem nowego Muzeum jest znana kuratorka Aneta Szyłak.

źróło gdańsk.pl

Konferencja Młode Miasto 2.0

W dniach 14-15 kwietnia odbyła się w Gdańsku, w historycznej Sali BHP międzynarodowa konferencja „Młode Miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji”. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, a partnerami w jego organizacji zostały firmy inwestujące na terenie Młodego Miasta i prowadzące proces jego transformacji.
Celem spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie całego spektrum zagadnień związanych z  aktualnymi procesami transformacji urbanistycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych i nadwodnych w centrach miast. Dlatego też wprowadzeniem do obrad stała się prezentacja europejskich doświadczeń w transformacji obszarów nadwodnych. Główna część spotkania poświęcona została przeprowadzeniu szerokiej dyskusji nad przyszłym kształtem Młodego Miasta w Gdańsku jako kluczowego projektu waterfrontowego Gdańska, w tym w kontekście włączenia istniejących elementów struktury urbanistycznej w finalny koncept projektowy. Omówione także zostały kluczowe inwestycje, zrealizowane już w obszarze tej nowej dzielnicy Śródmieścia Gdańska. Uzupełnieniem obrad stała się prezentacja opracowań i publikacji wykonanych w ostatnim czasie, pozwalających na zrozumienie roli i znaczenia obszaru oraz jego potencjału rozwojowego.

 

źródło http://www.mlodemiastogdansk.pl/

Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku

W marcu 2015 roku Urząd Miejski w Gdańsku  zlecił  wykonanie  opracowania ptStudium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku. Opracowanie  studium powierzono specjalistom z Polskiego Komitetu Narodowego Ochrony Zabytków ICOMOS. Jeszcze do końca czerwca opracowanie będzie analizowane przez Miasto i po uwzględnieniu przez wykonawcę zgłoszonych uwag, zostanie przedstawione Radzie Interesariuszy Młodego Miasta.

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy, które zostanie zorganizowane jeszcze w lipcu, w całości będzie poświęcone omówieniu wniosków zawartych w przygotowanym Studium.