Konferencja Młode Miasto 2.0

W dniach 14-15 kwietnia odbyła się w Gdańsku, w historycznej Sali BHP międzynarodowa konferencja „Młode Miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji”. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, a partnerami w jego organizacji zostały firmy inwestujące na terenie Młodego Miasta i prowadzące proces jego transformacji.
Celem spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie całego spektrum zagadnień związanych z  aktualnymi procesami transformacji urbanistycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych i nadwodnych w centrach miast. Dlatego też wprowadzeniem do obrad stała się prezentacja europejskich doświadczeń w transformacji obszarów nadwodnych. Główna część spotkania poświęcona została przeprowadzeniu szerokiej dyskusji nad przyszłym kształtem Młodego Miasta w Gdańsku jako kluczowego projektu waterfrontowego Gdańska, w tym w kontekście włączenia istniejących elementów struktury urbanistycznej w finalny koncept projektowy. Omówione także zostały kluczowe inwestycje, zrealizowane już w obszarze tej nowej dzielnicy Śródmieścia Gdańska. Uzupełnieniem obrad stała się prezentacja opracowań i publikacji wykonanych w ostatnim czasie, pozwalających na zrozumienie roli i znaczenia obszaru oraz jego potencjału rozwojowego.

 

źródło http://www.mlodemiastogdansk.pl/

Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku

W marcu 2015 roku Urząd Miejski w Gdańsku  zlecił  wykonanie  opracowania ptStudium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku. Opracowanie  studium powierzono specjalistom z Polskiego Komitetu Narodowego Ochrony Zabytków ICOMOS. Jeszcze do końca czerwca opracowanie będzie analizowane przez Miasto i po uwzględnieniu przez wykonawcę zgłoszonych uwag, zostanie przedstawione Radzie Interesariuszy Młodego Miasta.

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy, które zostanie zorganizowane jeszcze w lipcu, w całości będzie poświęcone omówieniu wniosków zawartych w przygotowanym Studium.